- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

faksimilski radio-uređaj, telekomunikacijski sistem prijenosa slika u mirovanju do prijemnika grafičkim simbolima trajnog oblika; u meteorologiji su to faksimilske karte. Sadašnje radio-faksimilske emisije uspješno se primaju u svim svj. morima. Radi poput telefotografijskog uređaja. U brod. faksimilskom prijemniku, koji se može uključiti na svaki radio-prijemnik, impulsi uzrokuju promjenu napona el. struje; valjak prijemnika s namotanim kemijski prerađenim papirom okreće se sinhrono s valjkom predajnika, a elektrokem. reakcijom na papiru se upisuju znakovi koji odgovaraju sadržaju i simbolima karte na predajniku. Skup tako primljenih znakova tvori sinoptičku ili prognostičku kartu, odn. prikaz drugih meteor. i oceanograf. elemenata. Proces traje oko 20 min.