- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

faktor slaganja tereta (kr. f. s.; engl. stowage factor), omjer obujma slobodnog prostora potrebnog za teret i mase tog tereta; uključuje ambalažu, prostor potreban za podlaganje i osiguranje tereta te prostor koji zbog sastava robe i njezine opreme ostaje pri slaganju neiskorišten. Najpovoljniji je u brodova specijaliziranih za prijevoz određene vrste tereta. Izražava se kubnim metrima po toni (m3/t), a u nekim pom. zemljama i kubnim stopama (ft3) po engl. toni (2240 lb). F. s. za pojedine vrste tereta daju posebni priručnici (npr. R. E. Thomas, Stowage).