- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

gabarit (franc.), profil odn. dimenzije predmeta, uređaja, zapakirana tereta i sl. po okomitu ili horizontalnu okviru; g. brod. tereta bitan je pri izboru broda jer o dimenzijama ovisi može li teret proći kroz teretno grotlo odn. kako se može smjestiti na brodu.