- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Gabon, država u ekvatorskom dijelu z Afrike; izlazi na Atlantski ocean (Gvinejski zaljev); 267 667 km2; 1 110 000 st. (1989); narodi: Fang (34,5%), Mpongve (14,5%), Mbete (13,6%), Punu (10,9%) i dr. (Francuzi 6%); porast st. 1,6% (1980-85). Gl. grad Libreville (235 700 st., 1985). Službeni jezik francuski, govore se i domorodački jezici (fang i dr.). Novčana jedinica jest CFA-franak (1 XAF = 100 centima). Društveni bruto-proizvod 2380 $/st. (1983). Uz obalu Atlantskog oceana do 200 km široka ravnica, u unutrašnjosti visoki ravnjaci (500 ··· 700 m). Na obali (duga 885 km) mnogobrojni zaljevi (riasi): Rio Muni, Mondanski i Gabonski zaljev; močvarna i niska j obala (lagune) izložena oceanskim valovima (nepovoljna za pristajanje brodova). Gl. rijeke: Ogooué (plovna 320 km, od Port Gentila do N’djolea), Nyanga. Ekvatorska klima; sr. god. temp. 24,5 ··· 26,2 °C; dva su kišna razdoblja (početkom ljeta i jeseni). Poljoprivredom se bavi 70% aktivnog st. Uzgaja se manioka, kukuruz, riža, slatki krumpir, šećerna trska, banane, kava, arahidi, kakaovac. Šumarstvo (1983): 1,4 mil. m3 drva (okume, ozigo). Stočarstvo (1983): najviše svinja (0,15 mil.) i ovaca. Ribarstvo (1983): 52638 t mor. organizama. Ležišta nafte, zemnog plina, manganske rude (2,1 mil. t, 1983; dokazane rudne rezerve na 1. mjestu u svijetu), uranske, cinčane i željezne rude, zlata i srebra. Petrokem. (rafinerije nafte), cementna, drvna, prehrambena (šećerane, uljare, pivovare) i duhanska industrija. Gl. izvozni proizvodi: nafta (79%), manganska i uranska ruda, drvo, kakao, kava. Vrijednost izvoza (1984): 2018 mil. $ (Francuska 26%, SAD 25%, Brazil 14%, V. Britanija 5%). Vrijednost uvoza (1984): 888 mil. $ (Francuska 51%, SAD 15%, Japan 7%). Prometna mreža: 338 km željezničke pruge, 7513 km ceste (asfaltirano 8%) i 519 km unutrašnjih plovnih putova. Aerodromi: Libreville, Franceville, Port-Gentil, KoulaMouton, Moanda, Lambarene. Gl. luke: Libreville, Port-Gentil, Ovendo i Mayumba; manganska ruda izvozi se preko luke u Pointe-Noireu (Kongo). Ukupan lučki promet (1984): 8,6mil. t; ukrcaj 8,0mil. t, iskrcaj 0,6 mil. t. Trgovačka flota (1986): 23 broda (veća od 100 brt) s ukupno 97 967 brt ili 277 247 m3; struktura: 2 tankera za naftu (74 471 brt), 4 broda za opći teret (19 326 brt), 8 ribarskih brodova (1108 brt), 5 FP-brodova (1156 brt) i 4 netrg. broda (1906 brt). Ratnom mornaricom zapovijeda ministar obrane. Flota (1986): 1 r. č., 2 top., 2 p. br., 11 p. č., 1 des. br. i 3 des. sredstva; 350 ljudi. Vojnopom. baza u Port-Gentilu. – Gabonsku obalu otkrili su port. trgovci u 15. st. i njezine su luke ubrzo postale tržištem robova (do 19. st.). G. je 1889. pripojen Francuskom Kongu, a 1910. Francuskoj Ekvatorijalnoj Africi; 1946. postaje član Francuskog saveza, 1958. autonomna republika unutar Francuske zajednice a 1960. proglašuje nezavisnost. Čl. Pokreta nesvrstanih zemalja.