- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Galápagosko ili Colónsko otočje, vulkansko otočje u i dijelu Tihog oceana, oko 100 Μ s i j od ekvatora, između 89° i 92° W (Ekvador); 7812 km2; 8000 st. (1986). Veći otoci: Isabela (4273 km2), Santa Cruz, San Salvador, San Cristóbal. Gl. naselje i luka Baquerizo Moreno na San Cristóbalu. Poljoprivreda, ribarstvo. Izvozi se riba, šećer, rum, voće, kava. Aerodrom na otočiću Baltri. Endemične životinjske vrste (velike kopnene kornjače Testudo vicina); po kornjačama (španj. galapago) otočje je i dobilo ime. – G. o. otkrio je Španjolac T. de Berlenga 1535; bili su boravište → bukanira; pripojeni Ekvadoru 1837. Istraživali su ga C. Darwin i A. R. Wallace. Biološki znanstveni centar osn. 1964. na otoku Santa Cruzu.