- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Hadži, Jovan (Temišvar, 1884-Ljubljana, 1972), zoolog. Proučavao sistematiku i filogenezu nižih mor. životinja, osobito mješinaca te planktona Kvarnerskog i Bakarskog zaljeva; postavio turbelarijsku teoriju; sudjelovao u znanstvenoj ekspediciji brodom Vila Velebita (1913-14).