- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Havana, španj. San Cristóbal de la Habana (23°09' N; 82°21' W), gl. luka i gl. grad (2 014 806 st., 1986) Kube. Leži na s obali z dijela otoka (Floridski prolaz). Duljina operativne obale oko 8 km; dubina 5,2 ··· 11,6 m; vezovi za tankere, brodove za rasuti teret, kontejnerske i ro-ro brodove, putn. i ribar. brodove; skladišta, silosi za žitarice, spremnici za naftu; dizalice (do 100 t); brodogradilište. Izvozi se šećer, melasa, rum, duhanski proizvodi, riba i ruda; uvozi se nafta, naftni derivati, ugljen, kemikalije, umjetno gnojivo, drvo, strojevi i žitarice. God. lučki promet oko 6 mil. t. Aerodrom (José Marti). – Osn. u poč. 16. st.; često su je napadali engl., franc. i niz. gusari; u 17. st. sastajalište zapadne španj. mornarice; tržište robova u 18. st..