- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

jack, kan. škuna za ribarenje u newfoundlandskim vodama; dva jarbola i sošna jedra; nosivost 10 ··· 25 t.