- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

jackass bark (engl.), jedrenjak sa 3 ili 4 jarbola; snast se sastoji od sošnih i križnih jedara neuobičajenih na drugim jedrenjacima; prednji jarbol s križnim jedrima, srednji ima gl. sošno i križna jedra, krmeni sošnjaču i vršnjaču.