- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

kabel (lat.), dužina koja odgovara 1/10 naut. milje (185,2 m) u praksi se zaokružuje na 200 m; u RM SAD iznosi 120 sežnjeva.