- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

kabelarica, jednoraka drvena kolotura (žaba) s metalnim kolutom i dvostrukim ogrljkom i okom od konopa; dvostruka k., dvoraka k. s udvojenim ogrljkom od konopa ili čelik-čela koji završava omčom; upotrebljava se pri težim radovima. Nekad se upotrebljavala pri polaganju podmor. kabelâ.