- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

kablić, priručna posuda s uzicom: palubni k. (za pranje palube i nadgrađa) i vatrogasni k. (obujam 10 1, crvene boje, za gašenje požara).