- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

L-5, sport, jedrilica jugosl. nac. klase (s ograničenjima), tip slupa (trup pasare); duljina do 5,75 m, širina 1,9 m, gaz 1,1 m; masa 972 kg, balast do 300 kg; površina jedrilja 21 m2 (spinaker 20 m2); 2 čl. posade. Konstruktor A. Martinović (1926).