- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

ljekarna, brodska, priručna brod. prostorija u kojoj se čuvaju lijekovi, sanitetski materijal i pribor za pružanje prve pomoći i liječenje bolesnika; na brodovima gdje postoji ambulanta ili brod. bolnica, b. lj. se nalazi u njihovu sastavu; inače su lijekovi smješteni u sanitetskom sanduku (ormariću). Ljekarnu vodi brod. liječnik odn. stručno osposobljen oficir palube (→ liječnik, brodski). SZO izdala je 1967. međunar. priručnik International Medical Guide for Ships, koji sadržava i propise za b. lj. i sistem traženja pomoći (CIRM kodeks).