- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Ljubačka vrata, mor. prolaz između ji kraja otoka Paga (poluotok Dinjiška) i kopna (poluotok Rtina); spaja j dio Velebitskog kanala s Ljubačkim zaljevom; strme obale, dubok (najveća dubina 55 m); bura puše žestoko, ukršteni valovi; brzina struje oko 1 čv (iznimno 2 ··· 3 čv). Prolaz premošten cestovnim mostom; visina slobodnog prolaza 30 m. Za brodove veće od 50 brt i tegljače koji tegle propisani su posebni zvučni signali.