- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

mačak, sidarce sa 4 kraka, slično kotvi, ali znatno manje; krajevi su krakova svijeni i šiljasti (bez lopatice). Veći m. može poslužiti za sidrenje čamca, a mali (jedan ili više njih) za hvatanje predmeta koji leže na mor. dnu (→ sidarce).