- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Međunarodna konvencija o teretnoj liniji (engl. International Load Line Convention; kr. ILLC), propis za utvrđivanje i dodjelu → oznake nadvođa pom. brodovima koji obavljaju međunar. putovanja u različitim plovidbenim područjima te godišnjim dobima. Donosi se na međunar. konferenciji u okviru IMO-a (do sada Konvencije 1930. i 1966).