- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

međunarodne organizacije za sportove na vodi, međunar. savezi koji se brinu razvoju sportova na vodi i izdaju međunar. pravila natjecanjima. Međunarodna konfederacija za sportski ribolov (franc. Confédération Internationale de la Pêche Sportive – CIPS), osn. 1952. u Rimu; Međunarodna amaterska plivačka federacija (franc. Federation Internationale de Natation Amateur – FINA), osn. 1908. u Londonu; u njezinu sastavu djeluju komisije: za vaterpolo (osn. 1928), skokove u vodu (1928), plivanje (1952) i sinhrono plivanje (1956); Međunarodni veslački savez (franc. Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron – FISA), osn. 1892. u Torinu; Međunarodna kajakaška federacija (engl. International anoe Federation ICF), osn. 1946. u Stockholmu; Međunarodni savez brodomodelara (engl. International Model Yacht Racing Union – IMYRU), osn. 1936. u Londonu; Međunarodni savez za regatno jedrenje (engl. International Yacht Racing Union – IYRU), osn. 1907. u Londonu; Međunarodni savez za motonautiku (franc. Union Internationale Motonautique – UIM), osn. 1922. U Bruxellesu; Međunarodni savez za skijanje na vodi (franc. Union Mondiale de Ski Nautique – UMSN), osn. 1946. u Milanu.