- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

baba (tur.), drveni kolac koji se zabija u riječno dno, a na gornjem kraju ima vijenac od pruća; privremena oznaka za desni rub plovnog puta na rijekama.