- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Babarsko otočje, indonez. Kepulauan Babar (07°50' S; 129°35' E), otočna skupina između Bandskog, Arafurskog i Timorskog mora (Indonezija); 813 km2; najveći otok Babar (570 km2).