- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Babenberg, oklopnjača austroug. RM, porinuta 1902; istisnina 8300 t; brzina 19 čv; oklop palube 70 mm a pojasa gaza 228 mm; 3 topa od 238 mm, 12 od 150 mm, 12 od 63 mm, 8 od 47 mm; 2 torp. podvodne cijevi; 653 čl. posade. Istoj klasi pripadaju Arpad i Habsburg.