- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Babić, Božo (Volarica, 1840-Jurjevo, 1912), pom. pedagog, prof. nautike i matematike na Nautičkoj školi u Bakru; ravnatelj 1874-82. Propagirao hrv. pom. nazivlje. Morski rječnik hrvatsko-srpski uspoređen sa talijanskim jezikom, Trst 1870. Mladi mornar ili put brodom iz Senja u Trst (dodatak: Nizac hrvatskih riječi po moru kako se čuju u samom narodu), Kraljevica 1875. Nazivlje korita i jedrilja broda, Bakar 1877. O Čamcu i njegovu upravljanju, Bakar 1879. Pomorski rječnik ili nazivlje za brodarenje po moru, Senj 1901.