- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Babin, Toma (Poljana, 1902 - Varšava, 1956), mornar. Borac internacionalne brigade u Španj. građanskom ratu; višegodišnji predsjednik Kluba pomoraca u New Yorku.