- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Baburica, Pasko (Koločep, 1875 - Valparaiso, 1941), industrijalac i brodovlasnik; iseljenik u Čileu. Suosnivač Jugoslavensko-amerikanske plovidbe (1924) i suvlasnik Jugoslavenskog Lloyda (1929). Dobrotvor Dubrovnika i Koločepa.