- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Nacionalni pomorski savez (engl. National Maritime Union), najjači amer. sindikat nižih zvanja; osn. 1937. u New Yorku. U II svj. ratu surađivao s Klubom pomoraca Jugoslavije u New Yorku. Mjesečna publikacija The Pilot.