- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

nadvođe (engl. freeboard), vertikalan razmak mjeren na središnjoj okomici pom. broda, od gornjeg ruba linije najviše neprekinute (nepropusne) palube (paluba nadvođa) do gornjeg ruba crte teretne vodne linije (TVL) određene → oznakom nadvođa; n. nosi naziv prema određenoj TVL (npr. ljetno, tropsko, zimsko, zimsko za s Atlantik, za slatku vodu i si.). Visina n. određuje najveći dopušteni gaz broda, tj. → teretnu liniju do koje smije gaziti nakrcan brod. Za trgovačke brodove u međunar. plovidbi visinu n. normira → Međunarodna konvencija o teretnoj liniji, a različita je za pojedine tipove brodova. Teretnim brodovima koji prevoze više od 13 putnika i putn. brodovima n. se dodjeljuje prema odredbama Konvencije SOLAS (tzv. pregradno n.). Visina dodijeljenog kao i položaj oznake nadvođa, upisuje se u svjedodžbu sposobnosti pom. broda za plovidbu (u nas je izdaje Jugoregistar na osnovi Pravila gradnji pom. brodova). Na brodovima unutrašnje plovidbe n. se mjeri od sredine linije palube do donjeg ruba linije određene teretne vodne linije. Podaci dopuštenom nadvođu upisuju se u svjedodžbu baždarenju (izdaje ju Jugoregistar na osnovi Pravila gradnji brodova unutrašnje plovidbe). Najmanje n. koje se može dodijeliti pom. brodu ovisi njegovu tipu; iznosi najmanje 50 mm za brodove koji na palubi nadvođa imaju teretna grotla, nepropusno zatvorena poklopcima od čelika ili drugog materijala opremljena brtvama i uređajem za pritezanje, odn. 150 mm za brodove čiji poklopci ne udovoljavaju opisanima; na brodu unutrašnje plovidbe ne smije biti manje od 100 mm za 2. plovidbeno područje (visina valova do 1,2 m), a 50 mm za 3. područje (valovi do 0,6 m). Veće n. osigurava brodu veću rezervnu istisninu (uzgon), povećava opseg stabilnosti i uzdužnu čvrstoću trupa, a smanjuje zalijevanje palube valovima. N. rat. brodova određuju RM posebnim propisima.