- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

njorke (Alcidae), ptice sjevernih mora iz reda Alciformes; izvrsni plivači i ronioci; tijelo snažno, noge sa tri prsta spojena plivaćim kožicama; hrane se rakovima i ribama. Iako žive u sjevernim morima, zimi se sele i do paralele 40° N u Evropi, u Americi do Californije, a u Aziji do Japana; rijetke su u Jadranu i Mediteranu. Meso i jaja su jestivi. Zovu se još i njorve, njorbe i alke. Mala nj. (Alca torda) duga je 42 cm; raspon krila 70 cm; crne je boje s poprečnom bijelom prugom; krila vitka, šiljasta, sabljasto svijena; glava, vrat i leđa crni, prsa bijela, noge crne, zimi su glava i vrat bijeli. Velika njorka (Plautus impennis) izumrla je sredinom 19. st.; bila je duga 90 cm, leđa su joj bila crna, a trbuh i rubovi krila bijeli, kljun i noge crni. Ledena ptica (Alle alle ili Plotus alle) duga je 25 cm; raspon krila 42 cm; stalno boravi na moru a za parenja i gniježđenja na Islandu i Svalbardu; hrani se dugorepim racima i ribama. Sjeverni tupik (Fratercula arctica) duga je 31 cm; raspon krila 62 cm; kljun obavijen nabranom kožom; krila uska i zaobljena natrag, rep kratak i šiljat; leđna strana i krila crni, prsa i trbuh bijeli, noge svjetlocrvene; vješt je plivač a roni do 60 m dubine; dobro leti; hrani se rakovima i malim ribama; glasa se dubokim glasom (orr, orr); živi na s Atlantiku i Sjevernom ledenom moru do 80° N, gdje se gnijezdi u velikim jatima; dolazi i na Jadran i gnijezdi se na Krku.