- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

obala, lučka (engl. dock), dio obale izgrađen za lučke potrebe; obala → morske luke redovito je zaštićena, a pristanišna obala može biti djelomično zaštićena ili nezaštićena. Operativna l. o. služi za obavljanje lučkih operacija i sastoji se od pojedinih obalnih vezova; prema namjeni može biti opća ili specijalizirana za pojedine vrste tereta, putn., trajektna, ribar, i dr. Počekna l. o. služi za čekanje brodova u luci, a sastoji se od pojedinih obalnih vezova. Regulacijska l. o. služi regulaciji kopnenog ruba, a ne i za pristajanje brodova.