- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

obalna crta, crta koja hidrograf. dio karte (plana) razdvaja od topografskog dijela; odgovara sjecištu srednje razine visokih voda (određena višegodišnjim motrenjima, redovito 18,6 godina) s kopnom.