- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Obalna paroplovidba, parobrodarsko društvo za lokalni putničko-teretni promet, osn. 1908. u Dubrovniku; 1909. imalo je 2 parobroda; 1911. dobilo 2 putn.-teretna parobroda društva Ivo Račić; 1924. fuzionirano s Jadranskom plovidbom u Sušaku.