- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

oznaka nadvođa (engl. freeboard mark), oznaka koja se sastoji od kruga nadvođa, palubne linije i oznaka → teretnih vodnih linija (TVL); urezana je ili na drugi način stalno označena na vanjskoj oplati obaju brod. bokova, u području središnje brod. okomice. Na njoj je upisana i kratica ovlaštenog klasif. zavoda koji je izdao brodu svjedodžbu o → baždarskoj oznaci; za Jugoregistar je JR. O. n. dozvoljava krcanje ograničene količine tereta, što osigurava propisano → nadvođe. Budući da je sigurnost broda ovisna o → plovidbenom području, vrsti vode i o god. dobu, u o. n. dodani su i odgovarajući znaci; brodovi koji prevoze drvo na palubi, s lijeve strane kruga imaju ucrtane TVL (load line) s dodatnim slovom L (engl. lumber). Kratice za teretne vodne linije: TF – teretna linija za slatku vodu, tropska (engl. tropical fresh water); F – za slatku vodu, ljetna (fresh water); T – tropska (tropical); S – ljetna (summer); W – zimska (winter); WNA – za s Atlantik, zimska (winter north Atlantic); LTF – za slatku vodu za drvo, tropska; LF – za slatku vodu za drvo, ljetna; LT – za drvo, tropska; LS – za drvo, ljetna. LW – za drvo, zimska. LWNA – za s Atlantik, za drvo, zimska. – O. n. naziva se i Plimsollova oznaka prema Englezu S. Plimsollu, koji je začetnik njezina usvajanja.