- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

padow, ind. obalni jedrenjak duga i ispružena pramca i tupe četvrtaste krme; jedan ili dva jarbola nagnuta prema pramcu, latinska jedra; duljina 18 ··· 24 m, širina 4,5 ··· 6 m; nosivost 30 ··· 60 t. Naziva se i padao i padau.