- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

paduakan. 1. Malajski jedrenjak sa tri jarbola, malajskim križnim jedrima i flokom; naziva se i pediwak. 2. Teretni jedrenjak od tikovine (Makassarski prolaz i Celebes); pramac nizak i klinast, krma sa zrcalom; dva jarbola sa sošnim jedrima, vršnjačom i sa 2 ili 3 floka; duljina 10 ··· 27 m, širina 2,8 ··· 5,5 m; nosivost oko 100 t.