- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Abecedarij

A - Ž     A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž


SLOVO F:   Natuknice 1 - 15. od ukupno 345
 rezultata po stranici
 

 
F
    F. 1. Oznaka za austroug. torpiljarke tipa Fiume, građene u Rijeci. Serija F 64 do F 73 izgrađena je ...
Færøerne
    Færøerne, također Færøer ili Føroyar, udomaćeno Ovčji otoci, otočna skupina i dan. autonomno područje ...
Fahrenheit, Gabriel Daniel
    Fahrenheit, Gabriel Daniel (1686-1736), njem. fizičar. Otkrio ovisnost vrelišta tekućina o atmosf. ...
Fahrenheitov stupanj
    Fahrenheitov stupanj ili farenhajt (znak °F), stara jedinica za temp. u engl. govornom području; označuje ...
Fair
    Fair (59° Ν; 01° W), otok u Sjevernom moru, između Orkneyjskog i Shetlandskog otočja (V. Britanija); ...
Fairmile
    Fairmile, brit. tip torp. čamca; gradnja započeta 1942. Tip D: istisnina 91 t; L = 35 m, Β = 6,5 m, ...
Fairplay International Shipping Weekly
    Fairplay International Shipping Weekly (skraćeno Fairplay), brit. tjednik za pomorstvo; izlazi od 1883. ...
fakatora
    fakatora, indonez. brodica s Molukâ za trgovinu i ribolov; obostrani plovci, duboka kobilica i bambusova ...
faksimilska karta
    faksimilska karta, trajan oblik vremenske karte odn. karte s rasporedom pojedinih meteor. (oceanografskih) ...
faksimilski radio-uređaj
    faksimilski radio-uređaj, telekomunikacijski sistem prijenosa slika u mirovanju do prijemnika grafičkim ...
faktor slaganja tereta
    faktor slaganja tereta (kr. f. s.; engl. stowage factor), omjer obujma slobodnog prostora potrebnog ...
Falački rat
    Falački rat (1688-97), rat što ga je oko Falačke vodila Francuska protiv Augsburške lige (njem. car, ...
falbat
    falbat, otvoren šved. ribar. čamac iz Botničkog zaljeva; duljina 8,5 ··· 10 m, širina 2,4 m; prijeklopna ...
Falconer, William
    Falconer, William (1732-69), škot. pisac, leksikograf i pomorac. Sastavio Universal Dictionary of ...
Faleiro, Francisco
    Faleiro, Francisco (15/16. st.), španj. pomorac. Magellanov savjetnik (ekspedicija 1519-22). U dijelu ...
12345678910...Posljednja