- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

ABC-tablice, tablice za računanje azimuta ω neb. tijela na osnovi deklinacije δ, satnog kuta s i geogr. širine motrioca φ. Izračunate su prema kotangensovu poučku za sferni trokut:

cot ω · sec φ =

= – tan φ · cot s + tan δ · cosec s.

Redovito su sastavni dio nautičkih tablica.