- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

udar kljunom, udar pramcem u bok neprijat. broda radi potapanja ili onesposobljavanja za borbu. Prvi su ga primijenili Grci u ← 5. st.; primjenjivao se do razvoja brod. artiljerije, katkad u 19. st. (Viška bitka), a u I i II svj. ratu izuzetno (→ Glowworm).