- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

Aberdeen (57°09' N; 02°03' W), škot. luka i grad (190 200 st., 1981) na Sjevernome moru (V. Britanija). Najveće evr. središte za proizvodnju bušaće opreme (nafta, zemni plin) i opskrbu platformi u Sjevernome moru; ribarstvo. Površina lučkog akvatorija 298 ha; duljina operativne obale 4482 m; dubina: 10,4 m na ulazu, 6,7 ··· 11,6 m u luci. Terminali za kontejnerske i ro-ro brodove (veze sa Skandinavijom); skladišta, dizalice (do 50 t); brodogradilište sa dva plutajuća i jednim suhim dokom. Izvozi se oprema za bušenje, kem. i poljopr. proizvodi, riba, ulje, papir; uvozi se ugljen, kaolin, hrana, fosfati, pirit, sol, drvo, drvenjača. Aerodrom (Dyce).