- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

abandon (franc.; napust broda), izjava brodovlasnika, a sporno i brodara, kojom u korist vjerovnika napušta brod i vozarinu onog putovanja na kojemu su nastale vjerovnikove tražbine da se one ne bi proširile na njegovu ostalu imovinu. Ne primjenjuje se više. U pom. pravu razlikuje se a. od napuštaj a broda ili ukrcanog tereta u sklopu pom. osiguranja (délaissement).