- projekt -- abecedarij -- tražilica -- kontakt -

peljarska karta (engl. pilot chart), pomoćna navig. karta u mjerilu generalnih oceanskih karata; po mjesecima sadržava meteor., oceanogr. i navig. podatke potrebne sigurnosti plovidbe, posebno u pogledu izbora klimatološke rute (rute za jedrenjake i brodove na meh. pogon, ortodrome, položaje oceanskih brodova stanica itd.). Sastavlja se na osnovi podataka dobivenih od meteor, satelita, automatskih oceanogr. stanica, oceanskih brodova stanica, znanstvenoistraživačkih brodova, specijalnih brodova i odabranih brodova trg. mornarice. Izdaje ih amer. Defense Mapping Agency Hydrographic Center. – Prvom peljarskom kartom smatra se Wind and Current Chart of the North Atlantic (1847), koja je izd. inicijativom poručnika amer. RM Matthewa Fontainea Mauryja.