Pomorski leksikonPomorski leksikon sažima znanja iz 70 različitih znanstvenih i stručnih disciplina u vezi s morem i plovidbom te praktičnih djelatnosti usmjerenih na iskorišćivanje mora, podmorja i priobalja. Obrađuje pojmove vezane uz brod, mornarske vještine, plovidbu, pomorsko pravo, ekonomiku pomorstva, ribarstvo, ronilaštvo, nautički turizam, navigaciju, pomorsku meteorologiju i klimatologiju, ekologiju i biologiju mora, sportove na vodi, pomorsku medicinu, ratnu strategiju i taktiku.

Nezaobilazni su pojmovi prirodnih znanosti, astronomije, fizike, geodezije, geologije i matematike. Sadrži i biografije osoba koje su se istaknule u nekom od pomorskih područja, činjenice iz opće pomorske povijesti te opise geografskih pojmova, a prilozi donose obavijesti o međunarodnom sustavu mjernih jedinica, vodećim brodarskim organizacijama, trgovačkoj i ratnoj floti, brodogradnji, međunarodnim pomorskim organizacijama, brodskim ispravama i pomorskim konvencijama.

Pomorski leksikon mnoge pojmove vezane uz more i plovidbu prvi put sustavno povezuje, pa je ne samo nezamjenjiv priručnik pri upoznavanju pomorstva i pomorske terminologije nego i koristan izvor podataka i spoznaja za svaku kulturu povezanu s morem.

SADRŽAVA:

  • 1060 stranica
  • 14063 leksikonske jedinice
  • 52 priloga u boji

GLAVNI UREDNIK: Anton I. Simović

GODINA IZDANJA: 1990.

Nulti arak (tiskano izdanje)

Impresum (tiskano izdanje)

Predgovor (tiskano izdanje)

Suradnici (tiskano izdanje)

Kratice (tiskano izdanje)

Objašnjenja (tiskano izdanje)

Ilustrativni prilozi u boji (tiskano izdanje)

Dopušteno je korištenje ili citiranje pojedinih članaka u dijelovima ili u cjelini uz naznaku izvora. Ostala autorska prava zadržava Leksikografski zavod Miroslav Krleža.