kardioida

traži dalje ...

kardioida (grč.), srcolika krivulja čiji analitički izraz u polarnim koordinatama glasi ρ = a (1 + cos Φ), gdje je ρ vektor, a parametar (definira veličinu krivulje), Φ kut koji ρ zatvara s osi polarnog sistema. Takav oblik dobija dijagram zračenja antenskog sistema (okvirna i štapna antena) u horizontalnoj ravnini kada se vektorski zbroje istodobno zračena maksimalna elektromagn. polja iste radne frekvencije; krivulja ima jedan oštro definiran minimum (ρ = 0) pa služi za definiranje smjera prostiranja elektromagn. polja i za izbjegavanje dvoznačnosti određivanja radio-azimuta. Ako bi se u → radio-goniometru upotrebljavala samo okvirna radio-antena (dijagram zračenja: ρ = a · cos Φ), njime bi se mogao odrediti samo pravac prostiranja polja, ali ne i njegov smjer (azimut).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1990.

Citiranje:

kardioida. Pomorski leksikon (1990), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.7.2024. <https://pomorski.lzmk.hr/clanak/kardioida>.