Međunarodni odbor za razminiranje

traži dalje ...

Međunarodni odbor za razminiranje (engl. International Mine Clearance Board; kr. IMCB), organizacija osn. neposredno nakon II svj. rata sa zadatkom registriranja i obavještavanja plovidbenim rutama i lukama očišćenima od mina. Prestao sa radom 1951. nakon uništenih oko 40 000 mina na gl. rutama (u II svj. ratu položeno oko 500 000 mina). Čl. odbora za Sredozemlje bila je i FNRJ.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1990.

Citiranje:

Međunarodni odbor za razminiranje. Pomorski leksikon (1990), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.7.2024. <https://pomorski.lzmk.hr/clanak/medjunarodni-odbor-za-razminiranje>.