A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

imunitet broda
imunitet broda, izuzimanje broda od nadležnosti sudskih i upravnih organa strane države; stupanj imuniteta ...

IMYRU
IMYRU→ međunarodne organizacije za sportove na vodi ...

Ina
Ina, u grč. mitologiji, Kadmova kći i Atamantova žena; pod imenom Leukoteja (u Rimljana Albunea ili ...

in apparent good order and condition
in apparent good order and condition→ vidljivo uredno i u dobru stanju ...

Ince
Ince, tur. Inceburun (42°06' N; 34°58' E), rt i najsjevernija točka na s tur. obali (Crno more). Pom. ...

inch
inch (engl.; palac; znak in, ponekad "), izvedena angloamer. jedinica za duljinu: in = 1/36 yd = ...

Inchmaree clause
Inchmaree clause→ klauzula o nemaru ...

Inchŏn
Inchŏn (37°29' Ν; 126°37' Ε), luka i grad (1 387 491 st., 1986) na ušću rijeke Hana u Žuto more (Republika ...

incinerator
incinerator (lat.), brod. uređaj za spaljivanje tekućih i krutih organskih ostataka (naftni talog nakon ...

Incoterms
Incoterms (engl. kr. za International Commercial Terms), zbirka pravila o tumačenju najčešćih transp. ...

slovo i: pronađenih odgovora: 343; vrijeme izvršavanja upita: 17 ms