A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

F
F. 1. Oznaka za austroug. torpiljarke tipa Fiume, građene u Rijeci. Serija F 64 do F 73 izgrađena je ...

Færøerne
Færøerne, također Færøer ili Føroyar, udomaćeno Ovčji otoci, otočna skupina i dan. autonomno područje ...

Fahrenheit, Gabriel Daniel
Fahrenheit, Gabriel Daniel (1686-1736), njem. fizičar. Otkrio ovisnost vrelišta tekućina o atmosf. ...

Fahrenheitov stupanj
Fahrenheitov stupanj ili farenhajt (znak °F), stara jedinica za temp. u engl. govornom području; označuje ...

Fair
Fair (59° Ν; 01° W), otok u Sjevernom moru, između Orkneyjskog i Shetlandskog otočja (V. Britanija); ...

Fairmile
Fairmile, brit. tip torp. čamca; gradnja započeta 1942. Tip D: istisnina 91 t; L = 35 m, Β = 6,5 m, ...

Fairplay International Shipping Weekly
Fairplay International Shipping Weekly (skraćeno Fairplay), brit. tjednik za pomorstvo; izlazi od 1883. ...

fakatora
fakatora, indonez. brodica s Molukâ za trgovinu i ribolov; obostrani plovci, duboka kobilica i bambusova ...

faksimilska karta
faksimilska karta, trajan oblik vremenske karte odn. karte s rasporedom pojedinih meteor. (oceanografskih) ...

faksimilski radio-uređaj
faksimilski radio-uređaj, telekomunikacijski sistem prijenosa slika u mirovanju do prijemnika grafičkim ...

slovo f: pronađenih odgovora: 345; vrijeme izvršavanja upita: 11 ms