A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Kaolack
Kaolack (14°09' N; 16°06' W), pristanište i grad (126 947 st., 1983) na obali rijeke Salouma, 112 km ...

kapa
kapa (niz. Kapplaken), nagrada koju je u doba brodova na jedra zapovjednik dobivao od primatelja za ...

kapacitet broda
kapacitet broda (engl. capacity tonnage), veličina koja određuje → iskoristljivost broda. Količinski ...

kapacitet flote
kapacitet flote, ukupna tovarivost brodova brodarske RO ili cijele trg. mornarice izražena u tonama ...

kapacitetni plan
kapacitetni plan (engl. capacity plan), nacrt broda s podacima o kapacitetu teretnih skladišta, tankova, ...

kapa, madžarska
kapa, madžarska (Capulus hungaricus), mor. puž iz por. Capulidae; smeđe je ili narančaste boje; dug ...

kapelan
kapelan (Mallotus villosus), riba koštunjača iz por. Osmeridae; sivozelenih leđa, bijelog trbuha; duga ...

kapetan
kapetan (engl. captain), čest naziv za zapovjednika broda (od 16. st.) odn. za najstarijeg oficira ...

kapetan bojnog broda
kapetan bojnog broda, čin višeg oficira pomorstva u RM; u doba jedrenjaka označavao je zapovjednika ...

kapetan duge plovidbe
kapetan duge plovidbe (engl. master mariner), pomorac palubne službe; zdravstveno sposoban i na temelju ...

slovo k: pronađenih odgovora: 1130; vrijeme izvršavanja upita: 12 ms