A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Kakanski kanal
Kakanski kanal, mor. prolaz između otoka Kaprijâ i Kakna; dug oko 3 M, širok na sz ulazu više od 1 M, ...

kakap jeram
kakap jeram, malezijski ribar. čamac sa selangorske obale; pramčana statva oblika neke figure, krmena ...

kako je predočeno
kako je predočeno (engl. as presented), klauzula pom. prijevoznog ugovora; obvezuje brodara (odn. zapovjednika ...

kako je uobičajeno
kako je uobičajeno (engl. as customary), ugovorna odredba koja određuje opseg i kvalitetu pažnje, ...

Kalabrija
Kalabrija, tal. Calabria, poluotok u j Italiji, između Jonskog i Tirenskog mora; 15 080 km2; 2 146 724 ...

kalafat
kalafat (arap.), brodogradilišni radnik za → šuperenje (kalafatiranje) spojeva (sljubnica, stikova) ...

Kalámai
Kalámai, također Kalamáta (37°00' N; 22°07' E), luka i grad (oko 42 000 st.) na j Peloponezu (Grčka); ...

kalaung
kalaung (auagn kalaung), filipinska mala jedrilica s otoka Mindanaa; trup od platica; dva tronožna jarbola ...

Kaledonski kanal
Kaledonski kanal, plovni kanal u s Škotskoj (V. Britanija); vodi duž tektonske udoline (Glen More), ...

kalema
kalema, visoki i dugi mor. valovi koji izazivaju mlat uz gvinejsku obalu (z Afrika); posljedica su jakih ...

slovo k: pronađenih odgovora: 1130; vrijeme izvršavanja upita: 11 ms