A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Šabac
Šabac, pristanište i grad (52 177 st., 1981) na desnoj obali rijeke Save, 103 km od njezina ušća u ...

šabaka
šabaka (tal.), ribar. čamac na vesla s kojega se baca i na kraj isteže mreža šabaka (→ migavica). ...

šabakun
šabakun (arap.), mreža za lov na veće ribe (tunide, gofe i dr.); najveća potegača. Veličina ovisi o ...

šahtur
šahtur (arap.), trg. jedrenjak s i Sredozemnog mora (12-16. st.); do dva jarbola i latinska jedra. Danas ...

šajka
šajka (madž.), također nasada. 1. Lagan, dugi i uzak brod oštra kljuna, na vesla i jedra na rijekama ...

šajkaš
šajkaš ili nasadist, član posade, najamnik, na brodovima šajkaških flotila; također lađar, graditelj ...

šajkaška flotila
šajkaška flotila, voj. organizacija (14-19. st.) koja se razvila iz starih šajkaških zadruga. Na Dunavu ...

Šakić, Petar
Šakić, Petar (Split, 1889-Split, 1977), pom. strojar. Izborio se da mu Pomorska vlada u Trstu izda ...

šalupa
šalupa (franc.). 1. Ribarski jedrenjak oko Helgolanda; plosnata dna, otvoren ili polupokriven; duljina ...

šambek
šambek (arap.), jedrenjak sličan filjugi; upotrebljavao se na Sredozemlju od poč. 15. do poč. 19. st. ...

slovo š: pronađenih odgovora: 146; vrijeme izvršavanja upita: 11 ms