A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Huron
Huron, površinom drugo od 5 Velikih jezera Sjeverne Amerike, na granici Kanade i SAD; 59 590 km2; duboko ...

Husum
Husum (63°20' Ν; 19°09' Ε), luka i gradić na utoku rijeke Gideälvena u Botnički zaljev (Baltičko more, ...

Huszar
Huszar, austroug. razarač klase → Dinara. ...

hvalerbaat
hvalerbaat, norv. pokriven čamac, dug 9 ··· 11 m; preklopna građa; pramac i krma zaokruženi; jarbol ...

Hvar
Hvar, otok u srednjodalmatinskoj otočnoj skupini; 299,7 km2; 11 224 st. (1981). Od Brača i kopna dijeli ...

Hvar
Hvar, grad (3232 st., 1981) i općinsko središte na jz obali otoka Hvara; u luci zidana obala; jak S ...

Hvar
Hvar, matični brod za podmornice RM Kraljevine Jugoslavije; izgrađen 1896, kao austro-ug. trg. brod ...

Hvar
Hvar, jugosl. ribarstveno-biol. ekspedicija (1948-49); istoimenim brodom (duljina 30 m), Instituta za ...

Hvarska flotila
Hvarska flotila, flotila Mornarice NOVJ formirana na Hvaru u početku oktobra 1943. od motor. leuta; ...

Hvarski kanal
Hvarski kanal, mor. prolaz između Hvara, Brača i kopna (od Makarske do Zaostroga); dug oko 35 M, najmanja ...

slovo h: pronađenih odgovora: 417; vrijeme izvršavanja upita: 12 ms