A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Ada-Kale
Ada-Kale ili Adakale, otok na Dunavu (dug 1600 m), nizvodno od rum. grada Orsove (952 km od ušća). Za ...

Adalbert
Adalbert (1811-73), pruski princ, admiral; nećak Fridrika Vilima III. Organizator prve moderne njem. ...

Adamič, Louis
Adamič, Louis (Blato kod Grosuplja, 1898-Milford, SAD, 1951), amer. književnik slov. podrijetla. Počasni ...

Adamić, Andrija Ludovik
Adamić, Andrija Ludovik (Rijeka, 1767- Rijeka, 1828), trgovac. Inicijator gradnje Lujzinske ceste ...

Adamov most
Adamov most (engl. Adam’s Bridge), skupina hridî i otočićâ (duga 15,6 M) između sz ceylonske (poluotok ...

Adams, William
Adams, William, jap. Anjin Sama, engl. Mr. Pilot (1564-1620), engl. pomorac. God. 1598. kao pilot ...

Adcock
Adcock, antenski sistem sastavljen od 4 ili više stupnih uzemljenih antena ili dipola kružno i pravilno ...

Adda
Adda, rijeka u Italiji, pritok Poa (313 km). Do Milana izgrađen kanal (56 km) plovan za manja plovila. ...

Ad-Dawhah
Ad-Dawhah → Doha ...

Adelaide
Adelaide, gl. grad savezne države Južne Australije (993 000 st., 1986); industr., trg. i kult. središte; ...

pronađenih odgovora: 14128; vrijeme izvršavanja upita: 17 ms